اجرای طرح حامیان بازیافت در دبیرستان سپیده کاشانی باحضور مدیرعامل

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبیرستان سپیده کاشانی باحضور مدیرعامل

اجرای طرح حامیان بازیافت در دبیرستان سپیده کاشانی باحضور مدیرعامل

آموزش تفکیک پسماند توسط کارشناسان سازمان مدیریت پسماند با حضور اعضای محترم شورای شهر ، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و هیئت همراه  در دبیرستان  دخترانه سپیده کاشانی در مورخ 96/10/18 صورت کرفت .
لازم به ذکر است در این طرح 80 دانش آموز تحت آموزش قرار گرفتند و سه عدد سطل مخصوص پسماند خشک اهدا شد.