Email : pasmand.bnd1386@gmail.com    Phone : 076-33516734

اجرای طرح حامیان بازیافت دردبیرستان نمونه فرهنگ

اجرای طرح حامیان بازیافت دردبیرستان نمونه فرهنگ

اجرای طرح حامیان بازیافت دردبیرستان نمونه فرهنگ

جزئیات

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس از اجرای طرح حامیان بازیافت در مدارس شهر بندرعباس خبر داد.

23 مهر 1398
 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس، پطرس ترابی با اشاره به ضرورت آموزش و فرهنگ سازی مدیریت صحیح پسماند برای اقشار مختلف جامعه اظهار داشت: مهدها و مراکز آموزشی از جمله
 گروه های هدف هستند که ارائه آموزش های مرتبط با پسماند به این قشر زمینه ساز فرهنگ سازی در بین خانواده ها خواهد شد
 ترابی در ادامه تصریح کرد: برپایی کارگاه های آموزشی، چتر بازیافت و اجرای گروه نمایش با مقوله آموزش   تفکیک پسماندها، کاهش تولید زباله از روش های آموزشی است که هر ساله با شروع ماه مهر در مدارس به اجرا در می آید
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در ادامه خاطر نشان کرد: با شروع ماه مهر و فصل آغاز به کار مدارس کارشناسان سازمان  مدیریت پسماند طبق برنامه زمانبندی شده،در مدارس حضور یافته و با ارائه آموزش چهره به چهره و گروهی و با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی همراه با بازی ( به اقتضای سن مخاطب) اقدام به آموزش مفاهیم مرتبط به تفکیک در مبدا  میکنند..
 
 

اخبار مرتبط