اجرای چتر بازیافت بعد ازاستقرارکانکس در محله سید کامل

اجرای چتر بازیافت بعد ازاستقرارکانکس در محله سید کامل

اجرای چتر بازیافت بعد ازاستقرارکانکس در محله سید کامل

کانکس جمع آوری پسماند خشک مستقر در بلوار امام سجاد (ع) – پشت شهر بعدازبازار ماهی فروشان(غرفه صدف) در روز دوشنبه مورخ 96/10/18به محله سید کامل جنب باشگاه ورزشی انتقال یافت .
باتوجه به اهمیت موضوع وایجاد فرهنگسازی در بین شهروندان در خصوص تفکیک پسماند خشک ، چتر بازیافت بعداز استقرار کانکس توسط آموزشگران اجرا گردید.
آموزشگران سازمان مدیریت پسماند آموزشهای لازم  را در خصوص تفکیک از مبدا پسماند خشک از تر و نقش آن در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به شهرواندان ارائه دادند وبروشور آموزشی جهت آشنایی با انواع پسماند خشک و تر و آدرس ایستگاهها ی مستقر در سطح شهر توزیع کردند و همچنین زمان جمع آوری پسماند تر که راس ساعت 21 میباشد را آموزش دادند.