شماره تماس
32235511-12(076)
قرعه کشی

قرعه کشی

سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس روز پنجشنبه مورخ 26/12/95 در نظر دارد اولین مرحله قرعه کشی مربوط به طرح تفکیک پسماندها در غرفه مستقردر پارک شهر اجرا نماید.

نشست با خبرنگاران

نشست با خبرنگاران

اولین غرفه سیار (کاروان) تفکیک وبازیافت پسماندها در بندرعباس حضور غرفه سیار (کاروان) سازمان مدیریت پسماند در پیش دبستانی دخترانه پیشگامان علوی در اسفند ماه امسال به بهره برداری رسید.