آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند از مبداء در مجتمع های مسکونی

آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند از مبداء در مجتمع های مسکونی

آموزش چهره به چهره تفکیک پسماند از مبداء در مجتمع های مسکونی

به گزارش روابط عمومي  سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس، در راستاي اجراي طرح تفکيک زباله خشک و تر و ارتقاء فرهنگ تفکيک پسماندخشک وهمچنین آموزش چهره  به چهره تفکیک پسماند،  سازمان مدیریت پسماند اقدام  به آموزش چهره به چهره  تفکیک پسماند به همراه توزیع بروشور کرد .
در مورخ 17/2/97 آموزشگران در مجتمع کهکشان واقع درداماهی گوهران 11،67واحدی حضور یافته و
در راستای آموزش،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص تفکیک پسماند خشک و تر وکاهش تولید زباله  شهروندان ضمن آموزش نحوه تفكیك زباله ، از نحوه تفکیک و کاهش حجم زباله و فواید آن نیز مطلع می‌شوند. .  پس از آموزش های انجام گرفته بنرهای اطلاع رسانی  در خصوص ساعت و روز جمع آوری پسماند خشک نصب میگردد تا همشهریان از زمان جمع آوری باخبر شوند خودرو های ملودی اداره مدیریت پسماند نیز به طور مرتب و طبق زمانبندی و برنامه ریزی های تعیین شده  در حال جمع آوری پسماند خشک از درب منازل میباشند.
لازم به ذکر است سطل های تفکیک پسماند خشک جهت جمع آوری پسماند خشک به این مجتمع اهدا گردید .