آموزش چهره به چهره

آموزش چهره به چهره

آموزش چهره به چهره

طرح آموزش تفکیک پسماند خشک و جمع آوری آن کماکان در شهر بندرعباس اجرا میگردد.
در راستای آموزش،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص تفکیک پسماند خشک و تر وکاهش تولید زباله ، طرح آموزش چهره به چهره در شهر بندرعباس در حال اجرا میباشد. در اجرای این طرح  آموزشگران با مراجعه به درب منازل اقدام به آموزش نموده و اقلام آموزشی را تحویل میدهند.
در این راستا در هر مرحله به دنبال آموزش های انجام گرفته بنرهای اطلاع رسانی  در خصوص ساعت و روز جمع آوری پسماند خشک توسط خودروهای مخصوص نصب میگردد تا همشهریان از زمان جمع آوری باخبر شوند.
شایان ذکر است روزانه بیش از 300تن زباله در سطح شهر جمع آوری میشود که با توجه به اجرای طرح تفکیک پسماند خشک و تر وهمکاری شهروندان با سازمان مدیریت پسماند میزان پسماند شهری و زباله دفن شده کاهش خواهد یافت.
با توجه به استقبال بسیار خوب همشهریان از طرح جمع آوری پسماند خشک این طرح کماکان با قوت اجرا خواهد گردید.
میزان مشارکت محلات به سرعت رو به افزایش است در جدول ذیل بعنوان نمونه میزان مشارکت همشهریان در چند محله شهر بندرعباس نمایش داده شده است.