Email : pasmand.bnd1386@gmail.com    Phone : 076-33516734

اهدا درب بطری ولوازم التحریر توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس

اهدا درب بطری ولوازم التحریر توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس

اهدا درب بطری ولوازم التحریر توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس

جزئیات

به گزارش روابط عمومی سازمان ، پطرس ترابی مدیر عامل مدبریت پسماند شهرداری بندرعباس ضمن گرامیداشت روز 12 آذر به عنوان روز جهانی معلولین گفت: معلولین فعل خواستن راصرف کرده اند وبه خودباوری رسیده اند. ترابی در ادامه گفت : نگاه ویژه خداوند به این عزیزان مشهود ودر پشت سر گداشتن بسیاری از مشکلات نمایگر است گفتنی است در این دیدار مقدار قابل توجهی درب بطری جهت خرید ویلچر و 200 بسته لوازم التحریر نیز جهت استفاده دانش آموزان معلول به جامعه معلولین تقدیم شد.

12 آذر 1398
 به گزارش روابط عمومی سازمان ، پطرس ترابی مدیر عامل مدبریت پسماند شهرداری بندرعباس ضمن گرامیداشت روز 12 آذر به عنوان روز جهانی معلولین گفت: معلولین فعل خواستن راصرف کرده اند وبه خودباوری رسیده اند.
ترابی در ادامه گفت : نگاه ویژه خداوند به این عزیزان مشهود ودر پشت سر گداشتن بسیاری از مشکلات نمایگر است
گفتنی است در این دیدار مقدار قابل توجهی درب بطری جهت خرید ویلچر و 200 بسته لوازم التحریر نیز جهت استفاده دانش آموزان معلول به جامعه معلولین تقدیم شد.
 
 

اخبار مرتبط