اولین همایش محله ای با موضوع تفکیک زباله از مبدا

اولین همایش محله ای با موضوع تفکیک زباله از مبدا

اولین همایش محله ای با موضوع تفکیک زباله از مبدا


اولین همایش محله ای با موضوع تفکیک زباله از مبدا

 این همایش با همکاری شهرداری ناحیه یک منطقه یک ، ،شواری اجتماعی وسازمان مدیریت پسماند  با هدف از تفکیک از مبدا پسماندهای خشک از تر در محله کوی پرواز در دبیرستان دخترانه غیر دولتی سما برگزار شد.
در این همایش اهالی محترم شهرک کوی پرواز حضور داشته واز نحوه اجرای طرح مطلع شدند .وبه مشکلات اهالی در زمینه های مختلف رسیدگی شد.