برگزاری جلسه آموزشی توجیهی ناظرین و آموزشگران تنظیف سطح شهر

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی ناظرین و آموزشگران تنظیف سطح شهر

برگزاری جلسه آموزشی توجیهی ناظرین و آموزشگران تنظیف سطح شهر

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت:اولین جلسه توجیهی آموزشی با ناظرین و آموزشگران در خصوص تنظیف سطح شهر برگزار گردید. این جلسه آموزشی که در تاریخ 17-2-1397در محل سالن اجتماعات پدافند غیر عامل تشکیل شد با هدف آشنایی هرچه بیشتر عوامل دخیل در تنظیف شهر (پسماند خشک و تر) بوده و به تناوب جلسات بعدی برگزار میگردد.
ترابی افزود: طبق پیمان جدید پیمانکاران تنظیف موظف به ارائه خدمات مطلوب به شهروندان میباشد  ونظارت در این خصوص دقیقتر خواهد شد
 این مقام مسئول افزود: سازمان مدیریت پسماند تمام توان خودرا جهت ارائه خدمات مطلوب ودر خور شان به شهروندان بکار خواهد برد.