Email : pasmand.bnd1386@gmail.com    Phone : 076-33516734

برگزاری دوره ایمنی اطفا حریق در سازمان مدیریت پسماند

برگزاری دوره ایمنی اطفا حریق در سازمان مدیریت پسماند

برگزاری دوره ایمنی اطفا حریق در سازمان مدیریت پسماند

جزئیات

دوره آموزش ایمنی واطفاء حریق ویژه کارکنان سازمان مدیریت پسماند برگزار شد . به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس ؛ پطرس ترابی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس هدف از برگزاری این دوره را آشنایی کارکنان با نکات ایمنی برای جلوگیری از حوادث ناشی از اتش سوزی ، کنترل واطفاء حریق عنوان کرد .

30 مهر 1398

دوره آموزش ایمنی واطفاء حریق ویژه کارکنان سازمان مدیریت پسماند برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس ؛
پطرس ترابی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس هدف از برگزاری این دوره را آشنایی کارکنان با نکات ایمنی برای جلوگیری از حوادث ناشی از اتش سوزی ، کنترل واطفاء حریق عنوان کرد .
وی باتوجه به اهمیت رعایت نکات ایمنی آموزش مباحث پیشگیری را بسیار لازم دانست .
در دوره آموزشی که توسط همکاران محترم واحد آموزش سازمان آتش نشانی و واحد بهداشت برگزار گردید. به مباحثی چون رعایت نکات ایمنی جهت عدم بروز آتش سوزی در محل کار، نحوه وکنترل اطفا ء حریق، معرفی انواع کپسول آتشنشانی ومانور اطفاء حریق پرداخته شد.

 

اخبار مرتبط