تجلیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری از شهردار بندرعباس

تجلیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری از شهردار بندرعباس

تجلیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری از شهردار بندرعباس


تجلیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری از شهردار بندرعباس :
به مناسبت 25 اسفندماه روز شهردار،مدیرعامل ومعاونان سازمان مدیریت پسماند شهرداری از شهردار بندرعباس با اهدای لوح سپاس قدردانی کردند.
مهندس ترابی مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند گفت :
تلاش های چندساله مهندس امینی زاده برای به ثمر نشستن طرح های عمرانی در بندرعباس باعث زیبایی فضای شهرشده است وتحقق برنامه های سازمان پسماند با مدیریت شهردار بندرعباس برای آموزش شهروندان نسبت به پاکیزگی شهر به خوبی در حال اجرا است،این سازمان در کنار سایر نهادهای شهرداری برای پویایی وزیبایی شهر تلاش میکند،همچنین مهندس ترابی در پایان روز شهردار را به همه ی شهرداران مناطق وناحیه های مختلف شهری بندرعباس تبریک گفت.