تعویض پسماند خشک با لوازم التحریر

تعویض پسماند خشک با لوازم التحریر

تعویض پسماند خشک با لوازم التحریر

طرح تعویض کتاب ودفتر کهنه با لوازم التحریرنو
سازمان مدیریت پسماند بندرعباس به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس در روز های پایانی تعطیلات تابستانی در راستای تشویق شهروندان جهت تفکیک پسماند خشک وتر و نهادینه شدن شعار (کاغذ زباله نیست)، طرح تعویض کتاب و دفترکهنه با لوازم التحریرنو رادر  ایستگاه اطلاع رسانی ودریافت پسماند خشک در سطح شهر اجرا نمود.
  این طرح روز سه شنبه مورخ 28/6/96 وتاپایان روز 31/6/94ادامه دارد.شهروندان باتحویل کتاب و دفترکهنه خود بر اساس تعرفه ،لوازم التحریر نو دریافت می نمایند.