تقدیر وتشکر ازمدیران ومعلمین دبیرستان سید جمال الدین اسد آبادی

تقدیر وتشکر ازمدیران ومعلمین دبیرستان سید جمال الدین اسد آبادی

تقدیر وتشکر ازمدیران ومعلمین دبیرستان سید جمال الدین اسد آبادی


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند
جناب آقای عسگری زاده وجناب آقای بلارک اعضای محترم شورای شهر بندرعباس به همراه آقای موحدی معاونت محترم خدمات شهری وهمچنین جناب آقای ترابی مدیرعامل محترم سازمان مدیریت پسماند امروز مورخ بیست وجهارم اردیبهشت ماه  در جمع مدیر ومعلمین دبیرستان سید جمال الدین اسد آبادی حضور یافته واز نزدیگ با ایشان به دیدار وگفتگو پرداختند وباتقدیر وتشکر ازخدمات وزحمات ارزنده ی انها،در پی رفع مشکلات ایشان برآمدند.
در پایان این مراسم به پاس قدردانی شایسته از مقام معلم همچنین تقدیر از معلمین دبیرستان به هرکدام از ایشان لوح تقدیری اهدا گردید.