تقدیر وتشکر ازمدیران ومعلمین مدارس در هفته برزگداشت معلم

تقدیر وتشکر ازمدیران ومعلمین مدارس در هفته برزگداشت معلم

تقدیر وتشکر ازمدیران ومعلمین مدارس در هفته برزگداشت معلم

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند مراسم تقدیروتشکر از مدیران و معلمین پرتلاش وزحمتکش در مدرسه باقر العلوم با ، باحضور معاونت خدمات شهری جناب آقای موحدی ، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند جناب آقای ترابی ومدیریت محترم پدافندغیر عامل جناب آقای حیدری انجام شد .
در حاشیه این مراسم به معلمان عزیز این مدرسه  شاخه گل ، هدیه و لوح سپاس ، اهدا شد.