جشن ایام دهه فجر در مدرسه ی شهید علیرضا آرمات در دوره ی اول متوسطه

جشن ایام دهه فجر در مدرسه ی شهید علیرضا آرمات در دوره ی اول متوسطه

جشن ایام دهه فجر در مدرسه ی شهید علیرضا آرمات در دوره ی اول متوسطه

  چهارشنبه 96/11/18
جشن ایام دهه فجر در مدرسه ی شهید علیرضا آرمات در دوره ی اول متوسطه  با حضور معاونت محترم خدمات شهری شهرداری بندرعباس جناب مهندس موحدی ، جناب عسگری زاده عضو محترم شورای شهر و همچنین مدیر محترم سازمان پسماند جناب مهندس ترابی و جمعی از مدیران و پرسنل شهرداری با اجرای برنامه های هنری ( تئاتر و سرود ) برگزار شد
 
گروه آموزشی سازمان جهت یادگیری هرچه بهتر موضوع پسماند بروشورهای آموزشی با موضوعیت ( کاهش تولید زباله ، تفکیک پسماند خشک و تر و ساعت جمع آوری زباله ها) به دانش آموزان آموزش دادند و در آخر به منظورجمع آوری پسماند های خشک ، سطل های بزرگ تفکیک اهدا شد .