حضور سازمان مدیریت پسماند در جشن شکوفه ها مدارس

حضور سازمان مدیریت پسماند در جشن شکوفه ها مدارس

حضور سازمان مدیریت پسماند در جشن شکوفه ها مدارس

    به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند روز چهارشنبه مورخ 29/6/96 در جشن شکوفه ها در دبستان دخترانه ام البنین و پیش دبستانی حضور فعالی داشت.
در این مراسم سازمان جهت ارتقا فرهنگ جامعه و آشنایی انها با فرهنگ بازیافت اقدام به توزیع اقلام هدایا ویژه سازمان (250 پکیج و150شاخه گل) نمود.در حاشیه این مراسم شخصیت عروسکی سازمان (بابا مراد) باعث نشاط وسرگرمی کودکان حاضر گردید.