جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی با موضوع سلامت و محیط زیست

جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی با موضوع سلامت و محیط زیست

جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی با موضوع سلامت و محیط زیست

سه شنبه 96/11/17
جلسه هم اندیشی و برنامه ریزی با موضوع سلامت و محیط زیست جهت برگزاری مسابقه ایده شو ( دانش آموزی ) در مرکز آموزشی استعدادهای درخشان (فرزانگان ناحیه2 ) با حضور کارشناسان  آموزش سازمان مدیریت پسماند و جناب آقای مهندس مسیحی معاون اداره محیط زیست ،خانم صفا کارشناس محیط زیست، خانم عابدینی معاون پژوهشی محیط زیست و خانم جهانداری معاون پژوهش دبیرستان و با حضور مبینا وطن خواه دانش آموز نخبه هرمزگانی دارنده مدال برنز نمایشگاه 2017 اختراعات سوئیس برگزار شد .