Email : pasmand.bnd1386@gmail.com    Phone : 076-33516734

حضور پررنگ سازمان مدیریت پسماند با برگزاری برنامه های متنوع در جشن بزرگ روز جهانی کودک در پارک غدیر

حضور پررنگ سازمان مدیریت پسماند با برگزاری برنامه های متنوع در جشن بزرگ روز جهانی کودک در پارک غدیر

حضور پررنگ سازمان مدیریت پسماند با برگزاری برنامه های متنوع در جشن بزرگ روز جهانی کودک در پارک غدیر

جزئیات

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند پطرس ترابی مدیر عامل سازمان ضمن اعلام این مطلب افزود : به مناسبت روز جهانی کودک هر ساله سازمان مدیریت پسماند برنامه های متنوعی جهت شادی و نشاط کودکان در نظر می گیرد که امسال نیز مانند سال های گذشته ضمن آموزش ، مسابقات نقاشی و رنگ آمیزی با موضوع بازیافت و برنامه های مفرح دیگر اجرا شد . ترابی تصریح کرد : تقدیر از کودکان هنرمند ، برگزاری مسابقات آموزشی با موضوعات بازیافت و تفکیک ، برگزاری کارگاههای آموزشی ، اجرای طرح حامیان بازیافت و اجرای نمایش از سایر برنامه هایی است که در هفته کودک برگزار می شود . وی در پایان یادآور شد : این برنامه ها به همت واحد آموزش و روابط عمومی این سازمان در این هفته به صورت خاص اجرا خواهد شد .

17 مهر 1398


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند پطرس ترابی مدیر عامل سازمان ضمن اعلام این مطلب افزود : به مناسبت روز جهانی کودک هر ساله سازمان مدیریت پسماند برنامه های متنوعی جهت شادی و نشاط کودکان در نظر می گیرد که امسال نیز مانند سال های گذشته ضمن آموزش ، مسابقات نقاشی و رنگ آمیزی با موضوع بازیافت و برنامه های مفرح دیگر اجرا شد .
ترابی تصریح کرد : تقدیر از کودکان هنرمند ، برگزاری مسابقات آموزشی با موضوعات بازیافت و تفکیک ، برگزاری کارگاههای آموزشی ، اجرای طرح حامیان بازیافت و اجرای نمایش از سایر برنامه هایی است که در هفته کودک برگزار می شود .
وی در پایان یادآور شد : این برنامه ها به همت واحد آموزش و روابط عمومی این سازمان در این هفته به صورت خاص اجرا خواهد شد . 

اخبار مرتبط