غرفه سیار

غرفه سیار

غرفه سیار

اولین غرفه سیار (کاروان) تفکیک وبازیافت پسماندها در بندرعباس

حضور غرفه سیار (کاروان) سازمان مدیریت پسماند در پیش دبستانی دخترانه پیشگامان علوی در اسفند ماه امسال به بهره برداری رسید .
دانش آموزان پیش دبستانی با تحویل پسماند خشک به کاروان بازیافت ضمن دریافت قبض قرعه کشی جوایز ویژه  سازمان دریافت نمودند.
لازم به ذکر است ازتاریخ 25 اسفند ماه قبض های اهدایی قرعه کشی شده و به برندگان جوایز نفیسی از قبیل دوچرخه و پکیج آموزشی اهدا خواهد شد.