طرح آموزش تفکیک پسماند خشک و جمع آوری آن کماکان در شهر بندرعباس اجرا میگردد.

طرح آموزش تفکیک پسماند خشک و جمع آوری آن کماکان در شهر بندرعباس اجرا میگردد.

طرح آموزش تفکیک پسماند خشک و جمع آوری آن کماکان در شهر بندرعباس اجرا میگردد.

 در راستای آموزش،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص تفکیک پسماند خشک و تر وکاهش تولید زباله  ، طرح آموزش چهره به چهره در شهر بندرعباس در حال اجرا میباشد . در اجرای این طرح  آموزشگران با مراجعه به درب منازل اقدام به آموزش نموده و اقلام آموزشی را تحویل میدهند.
در این راستا در هر مرحله به دنبال آموزش های انجام گرفته بنرهای اطلاع رسانی  در خصوص ساعت و روز جمع آوری پسماند خشک توسط خودروهای مخصوص نصب میگردد تا همشهریان از زمان جمع آوری باخبر شوند.
شایان ذکر است روزانه بیش از 300تن زباله در سطح شهر جمع آوری میشود که با توجه به اجرای طرح تفکیک پسماند خشک و تر وهمکاری شهروندان با سازمان مدیریت پسماند میزان پسماند شهری و زباله دفن شده کاهش خواهد یافت.
با توجه به استقبال بسیار خوب همشهریان از طرح جمع آوری پسماند خشک این طرح کماکان با قوت اجرا خواهد گردید.
میزان مشارکت محلات به سرعت رو به افزایش است .در مورخ 97/2/8 آموزشگران در مجتمع آفاق واقع در بلوار امام حسین(ع) حضور یافته و آموزش لازم در زمینه تفکیک پسماندها و ساعت جمع آوری پسماندهای خشک و تر به صورت جداگانه داده شد . لازم به ذکر است سطل تفکیک به مجتمع ها جهت تفکیک پسماند خشک اهدا می گردد .