طرح تعویض پسماند خشک با ماهی وسبزه

طرح تعویض پسماند خشک با ماهی وسبزه

طرح تعویض پسماند خشک با ماهی وسبزه


سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس درآستانه سال نو وفرارسیدن بهار طبیعت از تاریخ26/12/96 لغایت 28/12/96 طرح تعویض پسماند خشک با ماهی وسبزه  را اجرا می کند.
در این طرح شهروندان عزیز با تحویل پسماند خشک به پنج ایستگاههای دریافت پسماند خشک درسطح شهربه پاس همکاری با سازمان  وتفکیک پسماند خشک وتر ماهی وسبزه دریافت می نمایند.
آدرس ایستگاه های به شرح ذیل میباشد :
  - ضلع جنوبی پارک شهید دباغیان(غرفه دلفین)
  - خیابان امامت / نرسیده به میدان گاز(ترمینال)      (غرفه ساحل)
  - شهرک پیامبر اعظم (ص) /جنب مسجد پیامبر اعظم (ص)  (غرفه مروارید)
  - دو راهی ایسینی / خیابان شهید ا.... پرست          (غرفه دریا )
  -کوی ملت /جنب پل آبنما                                 (غرفه موج)
هدف ازاین طرح ارتقا فرهنگ جامعه وآشنایی شهروندان با فرهنگ بازیافت بوده است.