طرح حامیان مدارس

طرح حامیان مدارس

طرح حامیان مدارس

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس بیان کرد:

طرح حامیان بازیافت در راستای اشاعه فرهنگ زیست محیطی در بین دانش آموزان و والدین آنها به منظور فرهنگ سازی و ارائه آموزش های عمومی در خصوص بازیافت اجرا میشود.
پطرس ترابی گفت:طرح حامیان بازیافت مدارس با هدف آموزش وآشنایی دانش آموزان با فرهنگ بازیافت و سهیم بودن آنها در عملیات بازیافت مواد و به منظور ایجاد روحیه مشارکت در حفظ محیط زیست و سرمایه ملی تا تحقق کامل اهداف خود اجرا میشود.
لازم به ذکر است :در شش ماهه اخیر 50 مدرسه دخترانه و پسرانه در خصوص این طرح آموزش دیده اند که در این طرح حدود500 پکیج آموزشی شامل: (کتاب آموزش بازیافت،دفترچه نقاشی، سی دی انیمیشن،برنامه کلاسی،لوازم التحریر) به دانش آموزان اهدا گردیده است در طرح مذکور 5460 دانش آموز تحت آموزش طرح حامیان بازیافت قرار گرفته اند و با مفهوم بازیافت وتفکیک پسماند خشک و تر آشنا شده اند.
وی همچنین عنوان کرد: تعداد310 سطل مخصوص تفکیک پسماند خشک به مدارس تحت آموزش به صورت رایگان اهدا گردید.