قرعه کشی

قرعه کشی

قرعه کشی

اولین مرحله قرعه کشی تفکیک از مبدا

سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس روز پنجشنبه مورخ 26/12/95 در نظر دارد اولین مرحله قرعه کشی مربوط به طرح تفکیک پسماندها در غرفه مستقردر پارک شهر اجرا نماید.
شهروندان عزیز با تحویل پسماند خشک به ایستگاههای سازمان درسطح شهر قبض قرعه کشی دریافت نمایند وبه قید  قرعه به شرکت کنندگان دراین طرح جوایزی ارزنده از قبیل دوچرخه –لوازم آشپزخانه وغیره اهدا می نماید.