اطلاعیه مراسم سین هشتم ،پاکسازی ساحل

اطلاعیه مراسم سین هشتم ،پاکسازی ساحل

اطلاعیه مراسم سین هشتم ،پاکسازی ساحل

به اطلاع کلیه شهروندان گرامی می رساند
مراسم سین هشتم ،پاکسازی ساحل همراه با جشن واهدای جوایز به طور همزمان درشهرهای ساحلی سراسر کشور راس ساعت 15:30 روز جمعه مورخ 96/12/25 برگزار می گردد. منتظر حضورسبزتان هستیم