همایش پاکسازی ساحل بندرعباس برگزار شد

همایش پاکسازی ساحل بندرعباس برگزار شد

همایش پاکسازی ساحل بندرعباس برگزار شد

پاکسازی ساحل بندرعباس با همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس ،معاونت خدمات شهری ودبستان پسرانه اوستا رضانیا  مورخ 96/10/27 با حضور در پارک غدیر (زیر پرچم) به پاکسازی ساحل پرداختند.
در این همایش بزرگ جمعی از دانش آموزان بارعایت موازین بهداشتی از قبیل دستکش وکیسه زباله که توسط سازمان مدیریت پسماند تهیه گردیده بود اقدام به جمع آوری پسماند از ساحل غدیر شهر بندرعباس نمودند.
در حاشیه این مراسم سازمان مدیریت پسماند،  قرعه کشی صورت گرفته و در پایان به قید قرعه به برندگان این مسابقه  جوایزی اهدا شد .

         

           
.