همکاری حامیان بازیافت دبستان میثم در پاکسازی پارک دباغیان

همکاری حامیان بازیافت دبستان میثم در پاکسازی پارک دباغیان

همکاری حامیان بازیافت دبستان میثم در پاکسازی پارک دباغیان

حضور جمعی ازحامیان بازیافت درپارک شهر بندرعباس در تاریخ 96/10/5جهت پاکسازی پسماندهای خشک وهمچنین ته سیگارهای رها شده در طبیعت .
هدف از برگزاری این مراسم کمک به جلب مشارکت دانش آموزان نسبت به موضوع پاکیزه نگه داشتن زمین و تلاش در جمع آوری زباله به عنوان طلای کثیف و بازیافت آن و آموزش واطلاع رسانی و همچنین برای اینکه فرهنگ حفاظت ازمحیط زیست پیرامون خود رادرجامعه نهادینه کنیم، بایستی فرزندانمان را از همان دوران کودکی به رفتارهای درست استفاده کردن از محیط و منابع طبیعی آگاه کنیم.
این اقدام ارزشمند با استقبال دانش آموزان دبستان  میثم همراه بود كه انجام اينگونه كارهاي گروهي مي تواند فرهنگ حفظ و نگهداری محیط ‌زیست و حضور مفيد و به‌دور از آلودگي طبيعت را به درستي نهادينه سازد.
 دانش آموزان در این برنامه از باغ گلها پارک شهید دباغیان بازدید کردند و پس از فراگیری آموزش‌های محیط‌ زیستی به سؤالات مطرح‌شده پاسخ داده و جوایزی به‌ رسم یادبود دریافت کردند .
در انتها پسماندهای خشک جمع آوری شده در طبیعت به غرفه دریافت پسماندهای خشک این سازمان جنب پارک تحویل دادند..