گرامیداشت هفته زمین پاک توسط سازمان مدیریت پسماند

گرامیداشت هفته زمین پاک توسط سازمان مدیریت پسماند

گرامیداشت هفته زمین پاک توسط سازمان مدیریت پسماند

همایش روزجهانی زمین پاک باهدف تفکیک پسماند خشک ،شعار نه گفتن به کیسه پلاستیکی  وبه چالش کشیدن حضاردر تحقق بخشیدن این هدف با  حضور گرم مسئولین محترم شهرداری ،اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، معاونت محترم خدمات شهری ، سازمان  حفاظت محیط زیست و شهروندان عزیز در زمین ورزشی محله سه راه برق برگزار شد.
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در این همایش با پرپایی چتربازیافت اقلام آموزشی  وفرهنگ سازی به شهروندان اهدا نمود.
 

وهمچنین این سازمان اقدام به پاکسازی ساحل سورو با هدف کاهش تولید زباله و حذف پلاستیک توسط دانش آموزان ابتدایی نمود .
پاکسازی ساحل غدیر نیز با حضور سازمانهایی نظیر محیط زیست و مشارکت عموم مردم انجام شد.